Bawat sangkap ay gumagamit ng authentic Filipino flavor kaya ito’y perfect cooking partner to create delicious Filipino dishes na maaring araw-arawin ng buong pamilya. Tara, Luto na!